Exitgesprek: de waarde voor verdieping van diversiteits- en inclusiebeleid

Werkprofessor

March 20, 2023

Exitgesprek: de waarde voor verdieping van diversiteits- en inclusiebeleid

Werkprofessor

March 20, 2023

Exitgesprek: de waarde voor verdieping van diversiteits- en inclusiebeleid

Werkprofessor

March 20, 2023

Vandaag is Prof. dr. Jojanneke van der Toorn te gast, hoogleraar sociale en organisatie psychologie. Jojanneke was al eerder te gast in de Werkprofessor Podcast met de titel: Zo creëer je een inclusieve werkplek. Toen spraken we haar over het creëren van een inclusieve werkplek. In deze aflevering vertelt Jojanneke over haar nieuwe handreiking, exitgesprekken een schat aan informatie. Over de waarde van exitgesprekken voor verdieping van diversiteits- en inclusiebeleid. Organisaties hebben nu nog te weinig oog voor de vertrekredenen van medewerkers, terwijl die kunnen duiden op een gebrek aan inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. Door hier niet naar te vragen in exitgesprekken laten zij kansen liggen om cruciale kennis op te doen over dit thema, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en de Stichting InclusieNL.

Jojanneke is hoogleraar Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden, en Universitair hoofddocent sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij bestudeert diversiteit en inclusie op het werk, in het bijzonder met betrekking tot LGBT+ werknemers. Enerzijds richt zij zich op organisaties programma's en -praktijken: wat zijn blindspots in diversiteits- en inclusiebeleid, wat is hun invloed op werkzoekenden, werknemers en organisaties als geheel, en op welke manier kunnen deze patronen worden doorbroken? Anderzijds onderzoek ik de psychologische processen waarmee leden van meerderheids- en minderheidsgroepen bijdragen aan de instandhouding van groepsgebonden ongelijkheden op het werk en in de samenleving.

Het onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek was een grootschaliger onderzoek naar de diversiteit en inclusiviteit in Nederlandse organisaties. Er werd gekeken hoe diversiteit vorm krijgt in organisaties. Hoe houden organisaties mensen van verschillende achtergronden binnen, hoe halen organisaties mensen binnen, hoe houden ze de werknemers vast en hoe zorgen ze dat medewerkers het gevoel hebben dat ze erbij horen en zichzelf kunnen zijn op de werkvloer.

We weten allemaal dat dit belangrijk is. Toch zien we een verschil in wat we zeggen en wat we daadwerkelijk doen.

“Je ziet dat veel organisaties ingericht zijn op een bepaald type persoon. In veel context zijn dat mannen, witte mannen, hetero seksuele witte mannen. De diversiteit daarin wie werkt waar en hoe zorgen we dat we al het talent benutten nog een uitdaging is voor organisaties. Vaak vergt dat echt beleidsaanpassingen. Er moet echt iets veranderen hoe een organisatie is ingericht en niet alleen maar dat mensen zich bewust zijn van dat het belangrijk is dat iedereen erbij hoort.”

Extra informatie

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om een diverse en inclusieve organisatie te creëren waarin alle medewerkers erbij horen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun verschillen of overeenkomsten. Het realiseren van een diverse en inclusieve organisatie is echter geen gemakkelijke opgave. Onderzoek laat zien dat D&I-maatregelen niet altijd leiden tot het gewenste resultaat en suggereert dat er belangrijke randvoorwaarden zijn die bepalen of D&I-beleid succesvol is.

Specifiek is er aanleiding om te veronderstellen dat de mate waarin het gevoerde D&I beleid: (A) samenhangend is, (B) systematisch is ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en (C) wetenschappelijk gefundeerd is, bepalend is voor de effectiviteit. In het project ‘Het moet wel werken’, dat mogelijk wordt gemaakt door de Goldschmeding Foundation, wordt daarom de praktijk getoetst aan wetenschappelijke inzichten en wordt antwoord gegeven op de vraag: wat is er nodig voor een efficiënt en succesvol diversiteit- en inclusiebeleid? Dit meerjarige project om een meer inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Stichting Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) en SER Diversiteit in Bedrijf.

In het kader van dit project zijn inmiddels drie handreikingen gepubliceerd, waarvan de recentste de handreiking Exitgesprekken: een schat aan informatie is. Deze handreiking laat zien hoe de informatie die bedrijven ophalen uit exitgesprekken meerwaarde kan hebben voor het D&I-beleid en hoe je hier als organisatie effectief op kunt sturen.

Links

Vorige podcast met Jojanneke van der Toorn ‘Zo creëer je een inclusieve werkplek’

Projectpagina ‘Het moet wel werken’

Handreiking Exitgesprekken

SER Diversiteit in Bedrijf en het Charter Diversiteit

Nederlandse Inclusiviteitsmonitor

Meer over de Werkprofessor

Heb je vragen of input? Neem dan contact op met Wendy van Ierschot via wendy@viepeople.com

Benieuwd naar de volgende gast in de Werkprofessor of wil jij als eerste de teaser van de volgende aflevering horen? Volg de Werkprofessor op https://www.linkedin.com/company/viepeople/.

Bedankt

Bedankt voor je interesse, hier kan je jouw whitepaper downloaden.

Er ging iets mis tijdens het versturen van het formulier. Probeer het later opnieuw of stuur een mailtje naar: info@viepeople.com

Leer ons kennen

Wij weten wat het meest effectief is in elke fase van groei voor jouw bedrijf. Leer meer over ons en onze aanpak.

Meer over VIE

Onze host van onze Podcast: Wendy van Ierschot

We weten zoveel over menselijk gedrag, maar we gebruiken deze kennis nauwelijks tijdens ons werk. Dit is een gemiste kans. In De Werkprofessor, gemaakt door BNR & Wendy van Ierschot, wordt recent wetenschappelijk onderzoek naar meselijk gedrag besproken in een levendige dialoog met de expert & een ondernemer.

Luister alle aflveringen