Corona Downloads

Download our FAQ & NOW FUND INFORMATION

Corona Downloads

Download our FAQ about what and how to communicate with your employees, about variations of leave, work-life balance and terms & conditions. And a separate download with all information on the NOW fund (for dutch companies).

Thank you. You can download the documents by clicking on the buttons below:

Corona Impact FAQ NOW Fund Information
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat leidinggevenden maar niet lijken te begrijpen...

Personal Growth

|

January 29, 2021

February 2, 2021

De minst gegeven maar meest voorkomende reden voor werknemers om ontslag in te dienen, is vanwege hun leidinggevende. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken.  Wellicht nu niet zo relevant, want in crisistijd zijn mensen minder geneigd om van baan te wisselen.  Echter, het risico van uitstroom ligt nog steeds op de loer en nog wel bij jouw beste mensen. 

Wat doen leidinggevenden dan vaak verkeerd? Best veel! Ze overvragen, geven te weinig erkenning, geven niet echt om hun medewerkers, komen hun beloftes niet na,  bevorderen de verkeerde mensen, laten mensen zich niet ontwikkelen, doen te weinig beroep op creativiteit en bieden geen intellectuele uitdaging.

Juist in deze tijden willen we iedere leidinggevende ‘op het hart drukken’ om medewerkers de juiste ondersteuning te bieden.  Bied intellectuele uitdaging, stimuleer creativiteit en geef erkenning!


Share this article

Want bi weekly inspiration?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Continue reading

Make it work

Wondering if VIE fits your company? Contact us and we'll be happy to show you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.