Corona Downloads

Download our FAQ & NOW FUND INFORMATION

Corona Downloads

Download our FAQ about what and how to communicate with your employees, about variations of leave, work-life balance and terms & conditions. And a separate download with all information on the NOW fund (for dutch companies).

Thank you. You can download the documents by clicking on the buttons below:

Corona Impact FAQ NOW Fund Information
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Slim gebruik maken van de SLIM regeling voor 30 september 2020

Personal Growth

|

March 5, 2020

September 21, 2020

De SLIM-regeling is een subsidie met als doel om mkb-ondernemers te stimuleren om duurzaam te investeren in de ontwikkeling van hun mensen.  

Heb jij minimaal €5.000,- gebudgetteerd dit jaar? Laat die 60% die je terug kan ontvangen via de SLIM- regeling niet liggen!
De maximale subsidie is €25.000,-. Voor kleine ondernemers - dit zijn ondernemers met minder dan 50 medewerkers - bedraagt het subsidiepercentage zelfs 80%.

Ben ik SLIM?

Voldoet jouw organisatie aan één van de volgende criteria? Lees dan verder...

 • Jouw MKB heeft minder dan 250 medewerkers en max. €50 mln jaaromzet en/of €43 mln balanstotaal berekend over het boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag
 • Samenwerkingsverbanden in het MKB (O&O fondsen werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie etc.)
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Wat kan je doen met het geld?

De subsidie is beschikbaar voor alles wat met leren en ontwikkelen van jouw team te maken heeft. Wil je meer growth hackers in jouw team? Wil je helder maken wat je medewerkers moeten doen om van junior naar senior te groeien? Wil je een overzicht hebben van wat je aan projecten moet doen of welke vaardigheden eigenlijk echt belangrijk zijn om beter te worden? Wil je mensen omscholen omdat je ziet dat bepaalde werkzaamheden minder worden er er op een andere plek meer vraag ontstaat?

Je kan denken aan de volgende activiteiten:

 • Het ontwikkelen van een opleidings- of ontwikkelplan voor iedereen in het bedrijf
 • Het geven van loopbaan- of ontwikkeladvies aan medewerkers
 • Een methode bedenken die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Het inzetten van periodieke ontwikkelgesprekken en het trainen van de leidinggevenden hierin
 • Het opzetten van een academy
 • Aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding
 • Ontwikkelen van  werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt


Dat klinkt allemaal mooi maar wie gaat dat doen?

Daar kun je gelukkig hulp bij krijgen en de kosten daarvoor kunnen deels (60%) worden gedekt door de subsidie. Ook interne uren vallen daaronder. Let er op dat er bepaalde tijdvakken zijn voor het indienen van een aanvraag.

 • Individuele mkb-werkgevers kunnen in 2020 subsidie aanvragen van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 2020 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 2020 -  09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.
 • De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het subsidieplafond van een bepaald aanvraagtijdvak is overschreven.

13-18 weken na indiening volgt de verlening. Na verlening mogen aanvragers kosten maken (alle eerdere kosten worden niet gesubsidieerd). Er worden géén voorschotten verstrekt.

Stel dat je deze kans wilt pakken. Wat denken wij dat je dan het beste kan doen?

 • Haast je niet, wij verwachten dat er superveel aanvragen worden gedaan. Dat betekent loting, zorg voor kwaliteit boven snelheid als je je aanvraag indient.
 • Wij kunnen goed helpen bij het opzetten van een activiteitenplan en de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan het duurzaam inrichten van ontwikkeling in jouw hele organisatie. Wij houden hierbij rekening in welke fase van groei jouw onderneming zit en wat de opleidings- trainingsbehoefte is. Je kan hierbij denken aan het opzetten van een loopbaan- ontwikkelmatrix, loopbaancoaching en het opzetten van een framework voor een academy.


Vragen? Neem contact met ons op.

Share this article

Want bi weekly inspiration?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Continue reading

Make it work

Wondering if VIE fits your company? Contact us and we'll be happy to show you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.