Corona Downloads

Download our FAQ & NOW FUND INFORMATION

Corona Downloads

Download our FAQ about what and how to communicate with your employees, about variations of leave, work-life balance and terms & conditions. And a separate download with all information on the NOW fund (for dutch companies).

Thank you. You can download the documents by clicking on the buttons below:

Corona Impact FAQ NOW Fund Information
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Plan van aanpak voor ondernemers: coronavirus (COVID-19)

HR Operations

|

February 27, 2020

August 26, 2020

Het Coronavirus is aan de grens van Nederland opgedoken. Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat het virus ook in Nederland opduikt. Hoewel we bij VIE nuchter blijven is het wel duidelijk, door de lockdown van steden in China en Italië en cruiseschepen die in quarantaine worden geplaatst, dat de gevolgen van dit virus anders zijn dan eerdere epidemieën. 

Lees in dit artikel wat de doen ter bescherming van je medewerkers. 

Ons motto: hygiëne bovenaan de prio lijst, blijf kalm, geniet van het leven, je gezin, zorg voor je team en wees voorbereid met een goed plan. 

Vijf vragen en antwoorden over het virus voor snelgroeiende bedrijven en start-ups:

 1. Wat kun je doen als leiderschapsteam?
 2. Hoe zorg je dat je bedrijf is voorbereid?
 3. Wel/niet reizen? Wat doe je met internationale bijeenkomsten/ evenementen/ vakanties?
 4. Hoe ga je om met teamleden die zich in gebieden bevinden waar COVID-19 zich verspreidt?
 5. Wat zijn de rechten & plichten


1. Wat kun je doen als leiderschapsteam?

Communicatie is belangrijk! Inmiddels is duidelijk dat communicatie hierover niet optioneel is.  Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent dat je de risico’s van dit virus in relatie tot het werk in kaart moet brengen. Het onvoldoende of niet communiceren voedt de onzekerheid van mensen. Concrete acties:

 • Centraliseer alle informatie en stel een klein team of één 'go-to-person' aan die iedereen op de hoogte houdt van de status, het beleid en de acties met betrekking tot COVID-19.
 • Is de kans aanwezig dat door de economische gevolgen de omzet (dramatisch) daalt? Organiseer een middag om deze scenario’s te bespreken. 
 • Informeer je teamleden dat zij zelf op de hoogte kunnen blijven over de uitbraak van COVID-19  door de website van het RIVM te raadplegen. 


2. Hoe zorg je dat je bedrijf goed is voorbereid?
 • Voordat het virus jouw mensen bereikt: maak een plan over wat je communiceert en hoe je wilt omgaan met een tekort aan capaciteit als een of meer teamleden besmet blijken met het Coronavirus.
 • Zorg ervoor dat teamleden de mogelijkheid krijgen om thuis of vanaf een andere locatie te werken. Je kunt teamleden vragen om hun laptop en oplader mee te nemen tijdens het reizen.
 • Je wil waarschijnlijk voorkomen dat jouw teamleden genieten van een privé vakantie in een risicogebied. Dit is moeilijk omdat deze regio's voortdurend veranderen en het vrije tijd betreft waar jij niks over te zeggen hebt. Het is hetzelfde als parachutespringen, je kunt je teamleden niet verbieden uit een vliegtuig te springen.

3. Wel/niet reizen? Wat doe je met internationale bijeenkomsten/evenementen/vakanties?

Je wilt je niet laten leiden door angst, maar je wilt je teamleden en netwerk/klanten ook geen  risico laten lopen. Maak dus een goede afweging van de risico’s voordat je een beslissing neemt. Op dit moment wordt de beslissing vaak voor je genomen. Verschillende evenementen zijn geannuleerd vanwege het virus. Wij denken ook wel: bizar, dat er zoveel evenementen worden afgezegd. Maar dat is nu eenmaal  de realiteit. 

Over het algemeen vinden wij dat we niet te veel in paniek moeten raken en met hygiënische voorzorgsmaatregelen gewoon door kunnen leven in gebieden waar geen uitbraak is.

 • Volg het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
 • Raadpleeg de (bedrijfs) reisverzekering voor de mogelijkheid van terugbetaling in geval van annulering.
 • Zoals eerder gezegd, is hygiëne het enige dat we echt kunnen doen (zie hieronder wat er op internet wordt gezegd over hygiëne). Informeer jouw teams dus wanneer ze naar een bijeenkomst gaan om deze richtlijnen te volgen.

4. Hoe ga je om met teamleden die zich in gebieden bevinden waar COVID-19 zich verspreidt?
 • Zorg ervoor dat de ‘go-to-person’ (zie vraag 1) weet wie waar naartoe gaat en vandaan komt.
 • Vraag je teamlid om thuis te blijven als ze zich niet lekker voelen, zelfs met milde symptomen zoals hoofdpijn en een lichte loopneus, tot herstel.
 • Als uw team bang is om te worden geïnfecteerd, informeer hen dan over de hygiënische maatregelen die ze kunnen volgen en het nut van afstand houden.
 • Als medewerkers liever niet naar klanten gaan met veel internationaal reizende medewerkers, bekijk dan de mogelijkheid om in overleg met de klant meer op afstand (videocall) te overleggen.
 • Als werken op afstand gemakkelijk is  zou je iemand kunnen vragen, ook al voelen ze zich prima, om een ​​paar dagen vanuit huis te werken.
 • Door contact met anderen te vermijden en het aantal bezoeken aan medische faciliteiten te verminderen, kunnen deze faciliteiten effectiever werken en jou en anderen beschermen tegen mogelijke COVID-19.
 • Wanneer een teamlid koorts heeft, hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden ontwikkelt, adviseer ze dan om onmiddellijk contact op te nemen met hun huisarts. Dit kan namelijk te wijten zijn aan een luchtweginfectie of een andere ernstige aandoening. Informeer de bedrijfsarts. De huisarts zal het teamlid informeren over het verdere protocol.
5. Wat zijn de rechten & plichten?

Samenvatting - De belangrijkste aanpak voor preventie is hygiëne.

Hieronder vind je een korte samenvatting van acties die je direct in jouw bedrijf kunt toepassen:

 • Reinig je handen regelmatig en grondig met een gel op alcoholbasis of was met water en zeep.
 • Houdt ten minste 1 meter afstand tussen jezelf en iedereen die hoest of niest.
 • Raak de ogen, neus en mond niet aan.
 • Zorg ervoor dat jij  en de mensen om je heen een met voorzorg hoesten of niezen. Dit betekent dat je jouw mond en neus bedekt met de gebogen elleboog of een zakdoek. Gooi de zakdoek daarna weg.
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt. Als je koorts hebt, hoest en/of ademhalingsproblemen hebt, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Ventileer het kantoor regelmatig.
 • Gezonde mensen hoeven geen medisch masker te dragen. De WHO beveelt het gebruik van maskers aan voor mensen met symptomen van COVID-19 (om verspreiding van het virus te voorkomen) en voor personen die symptomen hebben, zoals hoest en koorts. Voor andere mensen helpt het niet, het kan het zelfs erger maken (omdat we ze niet goed gebruiken).


Als je andere vragen hebt, kun je ze sturen naar wendy@viepeople.com

U kunt ook de website van de WHO en het RIVM raadplegen voor de laatste updates. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Share this article

Want bi weekly inspiration?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Continue reading

Make it work

Wondering if VIE fits your company? Contact us and we'll be happy to show you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.