Corona Downloads

Download our FAQ & NOW FUND INFORMATION

Corona Downloads

Download our FAQ about what and how to communicate with your employees, about variations of leave, work-life balance and terms & conditions. And a separate download with all information on the NOW fund (for dutch companies).

Thank you. You can download the documents by clicking on the buttons below:

Corona Impact FAQ NOW Fund Information
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Omgaan met tegenstrijdigheden

Organization & Teams

|

April 29, 2021

May 6, 2021

Volstrekt tegenstrijdige opdrachten zijn op de werkvloer heel gewoon. Organisaties willen wendbaar zijn in deze dynamische markt. Die flexibiliteit leidt gek genoeg vaak tot meer bazen, die nog meer door elkaar heen lopen dan je al gewend was. De CEO verwacht een ondernemersmentaliteit en hoge mate van proactiviteit. Kansen zien en doorpakken op het doen: ownership tonen. Je manager wil dat eigen initiatief eerst in een strak onderbouwde business case op zijn bureau; het moet namelijk wel in lijn zijn met de afdeling strategie. Je collega is ondertussen tot senior professional benoemd, en mag informeel leiding geven. Dat ontzorgt zo lekker, want de senior pakt nu al die eentonige bila’s op. En jij moet ondertussen niets vragen en alles zelf oplossen, maar wel begrijpen wat de grenzen zijn waarbinnen je dat initiatief mag tonen.

Zo veel mensen, zo veel invloeden, zo veel wensen en stijlen. Wat doe je met deze paradoxale berichtgeving? Het veiligste: gewoon je werk doen en je kop niet te ver boven het maaiveld uitsteken. Dat levert alleen maar gedoe op. Wil je het patroon van de tegenstrijdige berichtgeving doorbreken, dan hier onze tips om de slangenkuil te ontrafelen:

  1. Leer inzicht te krijgen in persoonlijke en zakelijke drijfveren van belanghebbenden in verschillende situaties. 
  2. Observeer ‘hoe de hazen lopen’ en breng de onderlinge machtsverhoudingen in kaart. 
  3. Bepaal wie je waarvoor nodig hebt en handel hierin strategisch (stem je aanpak af op de ontvanger) o.b.v. het thema waaraan je werkt.
  4. Benoem de tegenstrijdigheden op een constructieve manier en geef terug wat de impact hiervan is op je werk.
  5. Laat je vooral niet gek maken en handel vanuit redelijkheid, openheid en menselijkheid.

Share this article

Want bi weekly inspiration?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Continue reading

Make it work

Wondering if VIE fits your company? Contact us and we'll be happy to show you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.